ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Материална база

Централна сграда, кв.Изток:

Разполага с:

>5 занимални със спални помещения и санитарни възли

мб мб мб

 

>Физкултурен салон ⇓              >Ресурсен кабинет ⇓              >Кухня ⇓

мб   мб

 

>Просторен двор с модерни съоражения за игра                       >Mедицински кабинет ⇓

 мб мб 

 

с.Рударци:

Разполага с:

>2 занимални със спални помещения и санитарни възли

  

 

ространство за игра на открито                                           >Медицински кабинет ⇓

  

 

с.Кладница:

Разполага със занималня, спално помещение, санитарен възел и обособена част от дворното пространство за игра.