ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Дневен режим на Детска градина №3 "Пролетен цвят"

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В УЧЕБНО ВРЕМЕ: от 16.09. до 31.05.:

7:00 – 8:20 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:30 – 8:45 Утринна гимнастика

8:45 – 9:00 Закуска

9:00 – 10:00 Педагогически ситуации

10:00 – 10:15 Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00 Педагогически ситуации; Дейности по избор на децата;

12:00 – 12:30 Обяд

12:30 – 15:00 Подготовка за сън, тоалет. Следобеден сън

15:00 – 15:30 Тоалет, изправителна гимнастика

15:30 – 16:00 Следобедна закуска

16:00 – 17:00 Педагогически ситуации

17:00 – 19:00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕот 01.06до 14.09.:

7:00 – 8:20 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:30 – 8:45 Утринна гимнастика

8:45 – 9:00 Закуска

9:00 – 10:00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10:00 – 10:15 Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; Игри на открито

12:00 – 12:30 Обяд

12:30 – 15:00 Подготовка за сън, тоалет. Следобеден сън

15:00 – 15:30 Тоалет, изправителна гимнастика

15:30 – 16:00 Следобедна закуска

16:00 – 19:00  Игри на открито; дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата