ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Приемно време за консултации на педагогическия персонал с родителите

Директор:

 1. Централна сграда: всеки понеделник и сряда – от 8:30 до 10:30 часа;
 2. с.Рударци: втора и четвърта седмица - вторник – от 8:30 до 10:00 часа;
 3. с.Кладница: последен четвъртък от месеца – от 8:30 до 10:00 часа.

Учители:

 1. Ясла – всеки понеделник – 12:30-13:30 ч. и 17:00-18:00ч.
 2. Група "Делфини" – всеки вторник – 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 3. Група "Пчелица" – всяка сряда – 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 4. Група "Калинка" – всеки четвъртък – 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 5. Група "Ежко Бежко" – всеки петък – 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 6. Рударци I и II гр. – всеки вторник– 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 7. Рударци ПГ5 и ПГ6 – всеки четвъртък – 12:30-13:30ч. и 17:30-18:30ч.
 8. Кладница Смесена – всеки понеделник – 12:30-13:30ч. и 17:00-18:00ч.