ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Централна сграда

Група „Делфини”

г-жа Нели Йорданова г-жа Анита Денкова 
Нели Йорданова Анита Денкова

 Старши учител

Бакалавър Предучилищна педагогика с чужд език

 Бакалавър Психология    

Магистър Юридическа психология 

III степен на професионална квалификация 

Старши учител

Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика 

 

 II степен на професионална квалификация 

  >ГАЛЕРИЯ<  

          

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Група „Пчелица”
г-жа Катя Лозанова г-жа Айслу Назарова
Катя Лозанова Айслу Назарова

Старши учител

Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър Образователен мениджмът

Магистър Специална педагогика

I степен на професионална квалификация

Старши учител 

Бакалавър Предучилищна педагогика

 Магистър Предучилищна педагогика

III степен на професионална квалификация

>ГАЛЕРИЯ<

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Група „Калинка”
г-жа Светлана Райчева  г-жа Мариана Митова
Светлана Райчева Мариана Митова

Старши учител

Бакалавър Органични химични технологии

Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика

II степен на професионална квалификация

Старши учител 

Бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика

I степен на професионална квалификация

>ГАЛЕРИЯ<

  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Група „Ежко Бежко”
г-жа Милена Максимова  г-жа Елена Христова
Милена Максимова

Старши учител

Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика

 

II степен на професионална квалификация

Старши учител 

Бакалавър Музикална педагогика

Магистър Предушилищна и начална училищна педагогика

I степен на професионална квалификация

>ГАЛЕРИЯ<

   

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Яслена група „Малчеко“

>ГАЛЕРИЯ<

 

Мед.сестри: