ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Служители

 

Директор
Десислава Кирилова
 
Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистър Образователен мениджмънт
III степен на професионална квалификация 

 

 

14 Учители в групи

⟩⟩⟩ Централна сграда
⟩⟩⟩ Рударци
⟩⟩⟩ Кладница

 

 1 Ресурсен учител  1 Логопед   1 Помощник на учителя
Бойка Михайлова Борислава Райчева Аделина Стайкова

                                              

1 Счетоводител  1 Домакин  1 Касиер-ЗАС
Борислава Илиева Габриела Пенчева  Валя Тошева

           

  • 12 Пом.възпитатели
  • 2 Кухн.служители
  • 3 Мед.сестри – градина;
  • 2 Мед.сестри - ясла