ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Прием на деца за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители,

документи за учебната 2020/2021 година се приемат от 02.01.2020г. до 30.04.2020г.  в деловодството в централната сграда на ДГ №3 "Пролетен цвят".

Задължителни документи са: Заявление по образец на ДГ, копие от Акт за раждане и служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят.

Обърнете внимание на обявените свободни места. За групите, за които има 0 обявени свободни места, няма да се приемат документи, тъй като групите са пълни. В случай, че записани деца напуснат и се освободят места, ще бъдат приемани документи и за останалите групи.

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2020г.

Прием на деца за 2020/2021 учебна година - Изображение 1

Прикачени документи

Прием за учебната 2020/2021 година