ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Такси

Уважаеми родители,

За Ваше удобство таксите за детска градина могат да се плащат: 

  1. На място в детската градинав брой или с карта /чрез ПОС-терминал/
  2. По електронен път на сайт www.onebook.bg  чрез натискане на бутон „Плати с ePay”
  3. На касите на EasyPay - КИН на детската градина: 1231345446 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на... - трите имена на детето и егн на детето)
  4. Чрез банков превод в банка – IBAN: BG88CECB979031B5641800 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на... - трите имена на детето и егн на детето

*Срок за плащане на месечните такси за ДГ – до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи таксата! Пример: таксата за месец септември се заплаща до 10 октомври!  

 

График за събирането на таксите в централна сграда

 

Ден от седмицата

Регламентирано време за събиране на таксите

сутрин

следобяд

 

Централна сграда

Понеделник,

Сряда,

Четвъртък

 

от 7.30 до 11.00 ч.

 

Вторник,

Петък

 

От 13.30 до 17.30 ч.

 

 

График за плащане на таксите при касиера в сградата в с. Рударци:

Всеки втори и четвърти вторник от месеца от 7:30 до 9:00 часа:

Септември: 

14.09.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

28.09.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

Февруари: 

08.02.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

22.02.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

Октомври: 

12.10.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

26.10.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

Март: 

08.03.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

22.03.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

Ноември: 

09.11.2021 – вторник

7:30-9:00 часа

23.11.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

Април: 

12.04.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

26.04.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

Декември: 

07.12.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

14.12.2021 - вторник

7:30-9:00 часа

Май: 

10.05.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

25.05.2022 –сряда

7:30-9:00 часа

Януари: 

11.01.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

25.01.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

Юни: 

07.06.2022 - вторник

7:30-9:00 часа

21.06.2022 –вторник

7:30-9:00 часа