ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

ПРИЕМ на деца 2024

 КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

Яслена група

с.Рударци

с.Кладница

 

Декларация за потвърждение, след като детето е прието можете да подадете в срок до 30.05.2024г., 16ч., вкл.:

◊ На място в детската градина - централна сграда

◊ Чрез сканирана ДЕКЛАРАЦИЯ на имейл cdg3_pernik@abv.bg

 

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 31.05.2024г.

 

 

 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

 

 ДГ "Пролетен цвят" обявява прием на доументи за учебната 2024/2025 година от 02.01.2024г. до 30.04.2024г.

 

>> Наредба за записване, отписване и преместване на деца

>> Правилник за устройството и дейността на ДГ

 

 Документи няма да бъдат приемани за групи, в които местата са запълнени!

 

>>>СВОБОДНИ МЕСТА<<<

 

Задължителни документи са:

- заявление по образец на ДГ

- копие от Акт за раждане

- служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят

 

Докумети на хартиен носител се приемат само в деловоството на ДГ "Пролетен цвят" в кв.Изток. 

Документи НЕ се приемат във филиалите!

Документи се приемат в електронен вариант чрез  сканиранo заявление на имейл cdg3_pernik@abv.bg.

» Заявление за прием - образец

Заявления, подадени по електронен път в неработни дни, се входират в деловодството на ДГ в първия работен ден след това! 

 

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2024г.

 

 

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘