ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Възстановяване посещенията на децата

Информираме Ви, че със Заповед №685/26.05.2020г. на Кмета на Община Перник посещенията на децата в детската градина се възстановяват от 01.06.2020г. при стриктно спазване на мерки за безопасност и Мерки за организиране дейностите в детските градини и детските ясли на Министерство на здравеопазваето.

 

Уважаеми родители,

молим Ви да спазвате стриктно графика за сутрешен прием на децата, да отделите повече време за водене на децата си на детска градина, да спазвате необходимите мерки за безопасност и да проявите разбиране в създалата се ситуация!

В случай, че имате възможност, Ви молим да носите попълнено информирано съгласие при първото постъпване на детето Ви на детска градина от 01.06.2020г., за да не се получава забавяне при приема.

Възстановяване посещенията на децата - Изображение 1

Прикачени документи

Информирано съгласие