ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Прием на записаните деца през месец септември

Уважаеми родители,

Прикачено Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи за започване на детска градина за новоприети деца –> ТУК

 

За децата, посещаващи подготвителните групи, началото на учебната година е 15 септември.

До 14 септември, включително не е нужно да представяте извинителни бележки за отсъствия.

Напомняме, че от учебната 2023/2024 година на задължително предучилищно образование от 15 септември подлежат и децата на 4-годишна възраст!

Това се отнася за децата, които през 2023 година навършват 4, 5 и 6 години (родените през 2019, 2018, 2017 година), независимо от месеца им на раждане!

 

За всички - задължително се представя Здравно-профилактична карта през месец септември за проведен годишен профилактичен преглед.

За децата, които са отсъствали 1 месец, се предоставя отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

За децата, които са отсъствали 2 месеца, задължително се предоставя отрицателен резултат от изследване на чревни паразити.

Изследванията се изискват НЕЗАВИСИМО от причините за едномесечното прекъсване! 

Прием на записаните деца през месец септември - Изображение 1