ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Прием на деца за 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители,

документи за учебната 2023/2024 година се приемат от 03.01.2023г.. до 29.04.2023г.  в деловодството в централната сграда на ДГ №3 "Пролетен цвят" и по електронен път.

Задължителни документи са:

- заявление по образец на ДГ

- копие от Акт за раждане

- служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят

Обърнете внимание на обявените свободни места. За групите, за които има 0 обявени свободни места, няма да се приемат документи, тъй като групите са пълни. В случай, че записани деца напуснат и се освободят места, ще бъдат приемани документи и за останалите групи.

Заявления, подадени по електронен път в неработни дни, се входират в деловодството на ДГ в първия работен ден след това!

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2023г.

 

>>>ПРИЕМ 2023<<<

Прием на деца за 2023/2024 учебна година - Изображение 1

Прикачени документи

Свободни места