ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Прием на деца от 1 септември

Уважаеми родители,

Прикачено Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи за започване на детска градина.

За родителските срещи ще бъдете уведомени предварително чрез телефонно обаждане.

 

За децата, посещаващи подготвителните групи, началото на учебната година е 15 септември.

До 14 септември, включително не е нужно да представяте извинителни бележки за отсъствия.

 

За всички - задължително се представя Здравно-профилактична карта през месец септември за проведен годишен профилактичен преглед.

За децата, които са отсъствали 1 месец по епидемични показания, се предоставя отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

За децата, които са отсъствали 2 месеца, задължително се предоставя отрицателен резултат от изследване на чревни паразити.

Изследванията се изискват НЕЗАВИСИМО от причините за едномесечното прекъсване! 

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 

За повече информация: тел. 0879806888

Прием на деца от 1 септември - Изображение 1

Прикачени документи

Медицински документи