ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

ДГ "Пролетен цвят" започва работа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

От 01.07. детската градина започва работа проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". С финансирането по проекта са назначени логопед и помощник-възпитател за обща и допълнителна подкрепа на децата в ДГ "Пролетен цвят". За целта има обособен логопедичен кабинет, където се работи индивидуално или групово. Екипът на детската градина работи усилено и по посока интегриране на децата със специални образователни потребности и резултатите, които наблюдаваме през последните години от работата с децата, са много добри.

ДГ "Пролетен цвят" започва работа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - Изображение 1